torsdag 19 mars 2015

Är vi idioter allihop eller fullblodsegoister

Jag har i ett antal år försökt sätta mig in i klimatförändringen, oljetoppen och det ekonomiska systemet och just nu känns det inte så lovande

Klimatförändringen.
Över 90% av de professionella klimatforskarna målar ut en eländig framtid för mänskligheten på grund av den av mänskligheten orsakade höjningen av koldioxidhalten i atmosfären.
Vi ser redan nu tecken på att höjningen av koldioxidhalten ger uppvärmning av atmosfären  med resultat som bl.a. smältande glaciärer och havsnivåhöjning. Och uppvärmningen visar tecken på att accelerera.
De flesta av oss vanliga människor stoppar huvudet i sanden och låtsas som om allt är som vanligt och fortsätter med sina liv i gamla hjulspår, fast vi vet att t.ex. en semesterresa till Thailand orsakar lika mycket koldioxidutsläpp per person som ett helt års körning med bil. Vi konsumerar som dårar eller rent av lyxkonsumerar.
Politikerna talar om miljön men vågar inte göra speciellt mycket av rädsla för att tappa röster(makt).
Man säger t.ex. att vi ska ha en fossilfri fordonsflotta år 2030...om femton år!
Hur i helvete ska det gå till? Många av de fossildrivna bilar som säljs idag kommer fortfarande att rulla om femton år. Vill man ha en fossilfri fordonsflotta år 2030 så förbjuder man försäljning av fossildrivna bilar fr.o.m i år..... men vem törs ta ett sånt beslut?
Politikerna säger att vi kan inte beskatta flygbränsle på samma sätt som bilbränsle pga internationella överenskommelser...men ändra då överenskommelserna och sitt inte och skyll på alla andra.

Oljan
Vi vet att olja, kol och naturgas är ändliga resurser men vi lever som om de varar för evigt.
Förbränningen av fossila bränslen orsakar koldioxidutsläpp som spär på den globala uppvärmningen.
Den lättillgängliga oljans epok är över och nu förstör vi jorden genom att bryta tjärsand och knäcka berg och pumpa ner kemikalier i marken, allt för att hålla oljesamhället igång.
Samhället idag är uppbyggt kring den billiga oljeenergin och oljan kommer så småningom att sina.
Hur ser planen ut för detta?
Många tror att tekniken ska "rädda" oss men tekniken är inte energi och någon fantastisk ny energikälla har inte upptäckts på de senaste hundra åren.
Många ser ju vind- och solenergi som frälsningen men de kommer bara att räcka till en bråkdel av dagens energibehov och dagens levnadsstandard.

Ekonomisystemet
Idag bygger hela ekonomisystemet på att vi har ekonomisk tillväxt (för att kunna betala räntorna på våra lån)
Bankerna skapar pengar och vi lånar, konsumerar och sätter oss i skuld till framtiden.
Hur länge håller kedjebrevsprincipen? (Som sagts förut: Den sista idioten är inte född ännu)

Ja, medborgare, Vad brakar ihop först?
Sitter vi bara och tittar på eller skapar vi en alternativ framtid?

tisdag 9 december 2014

Flygresor


Man undrar hur dom tänker som far på semesterflygresor till främmande länder.
Vilka funderingar har dom när det gäller klimatförändringarna.
Ingen kan väl idag vara omedveten om, att det är mänsklighetens framtid som står på spel eller åtminstone att det blir väldigt besvärligt för våra barn, barnbarn, barnbarnsbarn etc.
Presumtiva försvarstankar från en flygresenär:
”Mitt lilla bidrag till den globala uppvärmningen har väl ingen betydelse.”
”Jag tror inte att människan orsakar klimatförändringen”
”Det är inte mitt problem, det får nästa generation klara av”
”Alla andra åker ju på semester till varmare länder, då får väl jag också åka”
”Vetenskapen /tekniken kommer att lösa problemet med den globala uppvärmningen”
”Jag tänker i alla fall passa på innan det är försent”

onsdag 12 mars 2014

Globalisering vs "lokalisering"

"Vi lever i en globaliserad värld" lyder budskapet från främst storfinansen....och visst är det så.
Varor skickas kors och tvärs över jorden...låga löner i ett producentland ger billiga produkter i ett höglöneland etc.
Vad bygger detta på?....Jo, tillgången på billig energi som gör att transporterna är billiga.
En flygresa till New York är t.ex. idag ca 40 gånger billigare än på 1950-talet
Men....det finns ett stort problem.... tillgången till billig energi (olja) kommer sakta att upphöra när oljan blir svårare och svårare att utvinna och därmed dyrare och dyrare.
Här finns en bra rapport 
Rapporten har skrivits av Oscar Kjellberg, ekonom och f d VD för JAK Medlemsbank.

Innehållet och slutsatserna har analyserats vid ett heldagsseminarium med
Sören Bergström, professor i miljöekonomi,
Mikael Malmaeus miljöforskare och nationalekonom,
David Jonstad, chefredaktör på Effekt magasin,
Torsten Berglund, jägmästare och energikonsult,
Eduardo Pettersson, energiingenjör och lärare,
René Mortensen, Projektledare för EnergYZer
Oscar Kjellberg
Samtliga ställer sig bakom rapportens innehåll och slutsatser.

Lycka till i den lokala världen...onsdag 26 februari 2014

Gjuta bryggstolpar


Så här ser stolpen ut före förstärkningen
Inte mycket att fästa bryggan i.

Plaströret prepareras med gängstänger
som stopp för tätningen
 Nu har vi förstärkt bryggstolpar genom att gjuta en betongöverdel uppepå och runt den översta delen av de dåliga bryggstolparna.Det hela går ut på att:
Trä ett plaströr utanpå stolpen. Täta plaströret nertill. Borra i gängstänger för att fästa bryggbalkar i. Och till sista gjuta betong i röret.

Röret på plats. Nu väntar borrningGjutningen klar och daterad
Uppröjning efter att jobbet är klart

fredag 14 februari 2014

Vad borde politiken handla om?Det finns idag ett antal stora frågor som handlar om vår framtid.
  • ·         Den fossila energins ändlighet.
  • ·         Klimatförändringen
  • ·         Pyramidspelet ”Ekonomisystemet”

Om man betraktar de etablerade partiernas politiska debatt så hör man något om miljön, men ingenting om hur vi ska tackla framtida oljebrist och (tillväxt)ekonomins framtida förutsättningar.

Politikerna pratar om tillväxt och att vi måste skapa jobb, och debatten går ofta ut på att skylla på nån annan.

Vi vet att oljan kommer att sina inom en inte alltför avlägsen framtid och att tillväxt- och ”pryl”samhället då kommer att försvinna bit för bit.

Varför hör man så lite om de här stora framtidsfrågorna i den politiska debatten?

Är det ingen etablerad politiker som törs säga sanningen eller tror dom något helt annat?


Eller klamrar dom sig fast vid ”makten”?

torsdag 13 februari 2014

Världen idag är svårt beroende av (knarkar) olja..
Påstående: ”Oljan tar inte slut
Helt sant men…. det kommer en dag när det inte blir lönsamt att utvinna olja eftersom det går åt mer energi och pengar än man får ut av den utvunna oljan. Vi har redan utvunnit den lättåtkomliga oljan och nu kostar det mer och mer att ta fram mera olja. Vi borrar idag efter olja till sjöss på flera tusen meters djup. Vi utvinner olja ur tjärsand. Vi pressar ut olja med hjälp av kemikalier ur skiffer. Vi gör nästan vad som helst för att få tag i olja (knarket)

Påstående: ”Vi kan möta efterfrågan på olja
Inte sant. Oljan är en ändlig resurs och upptäckten av nya oljekällor är bara en tredjedel av vad de skulle behöva vara för att möta efterfrågan idag… och efterfrågan ökar hela tiden. Och upptäckten av nya källor minskar hela tiden.
Ofta när du hör om ett nyupptäckt stort oljefält så slås det upp stort i media, men i de flesta fall så motsvarar den nyupptäckta mängden 3-4 månaders förbrukning globalt.

Påstående: ”Vi kommer att ersätta oljan med andra energislag.”
Delvis sant. Men vi kommer inte att kunna klara att ersätta all oljekonsumtion med annat.
Oljan är väldigt energität d.v.s. energi per volym.
Om vi tar exemplet bensin som idag kostar mellan 14 och 15 kronor litern. En liter bensin innehåller ungefär 9000Wh. En människa i kroppsarbete utvecklar ungefär 100W i timmen. Vi skulle alltså behöva arbeta i 90 timmar för att ersätta en liter bensin. I stort sett 2 veckors jobb med 8-timmars arbetsdag. Om vi skulle ersätta en liter bensin med manuellt arbete skulle det kosta oss en halv månadslön. Bensinen är därför oerhört billig i förhållande till sin energimängd. En full tank är ungefär två årsarbeten.
Vad finns det då för andra förnyelsebara energislag?
Produktion av el: Kärnkraft, vattenkraft, vindkraft, solkraft via solpaneler, vågkraft, biobränslen
Produktion av värme: Geotermisk energi, biobränslen
Produktion av fordonsbränsle: Biobränslen, Vätgasframställning

Påstående: ”Vi kommer att gå över till eldrivna fordon.”
Sant. Men fordonsflottan kommer att minska brutalt och kommer i stort sett att övergå till nästan bara nyttotrafik. Spårbundet, el-bussar och el-lastbilar. Det lilla mängd flytande/gasformigt fordonsbränsle som kommer att frambringas, kommer nästan uteslutande att gå åt i jordbruket, så att vi får mat på bordet.

Påstående: ”Vi kommer att hitta nya energikällor.”
Njaa, vi har haft många år på oss att hitta nya energikällor så sannolikheten att vi skulle hitta någon ny oupptäckt energikälla är ganska liten.

Vad vill jag ha sagt med ovanstående?
Jo. idag används mellan 80% och 90% av oljan till fordonsbränsle varav merparten går till privatbilism.
Oljan är en värdefull resurs även för andra tillämpningar såsom framställning av läkemedel m.m. Därför känns det väldigt onödigt att bränna upp en sån resurs för att ta sig fram och tillbaks till jobbet eller för att ”nöjesåka”
Vi kommer så småningom (inom 10-30år) att få brist på olja och vi behöver därför fundera på vad det innebär för samhället och vårt sätt att leva. Oljan har inneburit en revolution för samhället i termer av välstånd och levnadsförhållanden. Befolkningen har ökat och utgör numera ett hot mot jordens natur. Oljan har varit vår energislav i drygt 100 år och är nu sakta sinande. Dagens ekonomisystem bygger på en ständig tillväxt som tyvärr inte kommer att vara möjlig utan billig energi. Livet kommer inte att se likadant ut framöver… exakt hur det blir vet ingen, men det blir i alla fall helt annorlunda än idag. 

onsdag 25 december 2013

Baklyktan

Dan före julafton, när jag skulle parkera i ett parkeringsgarage och var på väg att backa in på en plats så hoppade en pelare fram bakom bilen. Påföljden blev att baklyktan gick i ca 25 bitar och ramlade ner på betonggolvet.
Skit också...
Sopade ihop spillrorna och när jag kom hem ringde jag till Mekonomen. Dom beställde och jag kunde hämta en ny baklykta samma dag kl 15:30. Lossade den gamla på gatan utanför butiken och skruvade dit den nya, allt till ett pris av 450 bagis.
Slutet gott...håhåjaja

tisdag 17 december 2013

Ladda batterierna


Efter att ha varit haltande i tre veckor så släpade jag mig ner till båten idag för att ladda båtbatterierna. Dom bör laddas ett par gånger under vintern när det är som mörkast. När det blir ljusare igen så sköter solcellerna om laddningen men just nu behöver dom lite hjälp. 


Spänningen var 12,6 Volt vilket motsvarar ca 85% laddning

Laddningstillstånd     Spänning
100%                          12,7 Volt
75%                            12,4 Volt (Dags att ladda)
50%                            12,2 Volt
25%                            12,0 Volt
Urladdat                      Lika med eller under 11,9 volt

torsdag 12 december 2013

Inflationsmål...hmmm


Sverige har ett inflationsmål på 2%, d.v.s. pengarna ska bli 2% mindre värda på ett år.
Jag tänkte visa på vad det innebär för köpkraften och vad man måste kompensera i löneökning/kapitalökning.

Om du har en lön/ett kapital idag på 250 000 kr och en inflation på 2% (enligt inflationsmålet) så får du:

om 5 år en köpkraft på 225 980 kr och du måste om 5 år ha ökat lönen/kapitalet till 276 573 kr för att behålla din köpkraft. Det innebär en löneökning/kapitalökning med 26 573 kr (10,6%)

om 10 år en köpkraft på 204 268 kr och du måste om 10 år ha ökat lönen/kapitalet till 305 970 kr för att behålla din köpkraft. Det innebär en löneökning/kapitalökning med 55 970 kr ( 22,4%)

Ska man behålla sin köpkraft får man vara en duktig löneförhandlare eller leta upp en väldigt bra bank/investering.

Köpkraften beror förstås på vad du handlar för varor...en del blir billigare och andra blir dyrare....

tisdag 10 december 2013

Förbifart Stockholm

Jag sitter och läser om Förbifart Stockholm och då uppstår en del frågor:

Karta över Förbifart Stockholms sträckning
Byggkostnaden för Förbifarten är beräknad till 28 miljarder i 2009 år penningvärde… ganska mycket pengar…. Och då har man inte tagit med räntekostnaden på lånet som man måste ta.
Byggkostnaden ska finansieras med trängselavgifter och det beräknas ta ca 40 år att betala av de 28 miljarderna. 

Räknar man på 28 miljarder till 3,5% ränta  och avbetalning på 40 år så blir resultatet:
108,5 miljoner per månad och total räntekostnad drygt 24 miljarder,
alltså totalkostnad 52 miljarder för Förbifarten.

De 28 miljarderna var i 2009 års kostnadsläge och kostnaden måste räknas upp tills bygget startar och då får man nog lägga till ett par miljarder.
Sen får man förstås räkna med en del fördyringar(5-10%) som uppstår under byggets gång… ytterligare ett par miljarder och då får vi resultatet:

128 miljoner per månad och total räntekostnad drygt 28 miljarder,
alltså totalkostnad närmare 60 miljarder för Förbifarten.

Bensinen och dieseln kommer knappast att bli billigare och det medför då en minskning av privatbilismen.
Funderar man då vidare med en fossilfri bilpark år 2050 i tanken, så inser man att nedgången i biltrafiken blir ännu större.

Då inträffar minst två saker som ytterligare talar för Förbifartens vansinnighet:
·         Minskad biltrafik minskar inkomsterna från trängselskatten och förlänger återbetalningstiden (då får vi greppa pengarna till räntan nån annanstans ifrån. Idag genererar trängselskatten ungefär en miljard om året och avbetalningar + ränta kommer att kosta ca 1,5 miljard om året)
·         Med minskad biltrafik behövs inte förbifarten

Med 60 miljarder på fickan skulle man kanske tänka sig att prioritera annorlunda när det gäller trafikplaneringen med tanke på framtiden….

  • ·         Bygga ut tunnelbanan
  • ·         Bygga ut spårvägen
  • ·         Bygga cykelbanor